Rising Antivirus Free Edition 23.1.33.15

Rising Antivirus Free Edition 23.1.33.15

Rising Antivirus International – 37,6MB – Freeware –
RISING Antivirus protects your computers against all types of viruses, Trojans, Worms, Rootkits and other malicious programs. Easy to use, Active Defense technology, Patented Unknown Virus Scan and Clean technology and Patented Smartupdate technology make RISING Antivirus install and forget product and entitles you to focus on your own jobs with your computer. Key Features: Proactive Defence Technology, Patented Scanning Technology for Unknown Viruses, Patented Fully Automatic SmartUpdate, Smart Virtual Machine with Behaviour and Packing Pattern Recognition, Application Protection, Self Protection, Application Access Control, Program Startup Control, Malicious Behavior Detection, Hidden Process Detection,Computer Security Check, Security Tool Integration Platform.

RISING Antivirus Free Edition is a solution with no cost to personal users for the life of the Rising Antivirus 2008 while still provides the SAME level of detection and protection capability as Rising Antivirus 2008.

Tổng quan

Rising Antivirus Free Edition là một Freeware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi Rising Antivirus International.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Rising Antivirus Free Edition là 23.1.69.98, phát hành vào ngày 15/10/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 10/08/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 23.1.68.42, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Rising Antivirus Free Edition đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 37,6MB.

Rising Antivirus Free Edition Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Rising Antivirus Free Edition!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Rising Antivirus Free Edition cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản